Agenda obchodních společností

Nabídka volného pracovního místa 12. 11. 2021 - 2. 12. 2021
Druh práce zabezpečení činností souvisejících s agendou výkonu akcionářských práv ve společnostech s majetkovou účastí statutárního města Ostravy – doba určitá, zástup za MD, RD
Odbor magistrátu Financí a rozpočtu
Termín pro podání přihlášky 01.12.2021 VÍCE

zabezpečení činností souvisejících s agendou výkonu akcionářských práv ve společnostech s majetkovou účastí statutárního města Ostravy – doba určitá, zástup za MD, RD

Pracovní náplň

zaměstnanec spravuje agendu vybraných obchodních společností založených Statutárním městem Ostrava (dále jen SMO); zpracovává přehledy hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO včetně vedení evidence podílů SMO v obchodních společnostech, funkčních období delegátů a zástupců SMO v orgánech obchodních společností apod.; zpracovává podklady k projednávání podnikatelských plánů a k následnému schvalování výsledků hospodaření obchodních společností se 100% majetkovou účastí SMO v radě města v působnosti valné hromady; připravuje podklady pro orgány SMO, informační zprávy SMO týkající se agendy obchodních společností s majetkovou účastí SMO

Jiné požadavky:

orientace v zákoně o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.; dobré komunikační a analytické schopnosti; samostatnost; znalost práce na PC (MS Excel, MS Word); výhodou je praxe v účetnictví a výkaznictví

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – obor ekonomický

Platová třída

11. platová třída (22.980,- Kč – 33.790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce