Ekonom(ka)/rozpočtář(ka)

Nabídka volného pracovního místa 18. 11. 2021 - 8. 12. 2021
Druh práce ekonom(ka)/rozpočtář(ka)
Odbor magistrátu Hospodářské správy
Termín pro podání přihlášky 07.12.2021 VÍCE

ekonom(ka)/rozpočtář(ka)

Pracovní náplň

připravuje podklady pro finanční analytické přehledy k agendám technické správy majetku a pozemků Statutárního města Ostravy; zabezpečuje přípravu návrhu rozpočtu a rozbory hospodaření; připravuje podklady pro úpravy a vyhodnocení čerpání rozpočtu; spolupracuje na přípravě rozpočtu, čerpání a vyúčtování finančních prostředků na projekty financované z fondů EU; zajišťuje procesy spojené s tvorbou objednávek a smluv; provádí kontrolu a likvidaci faktur

Jiné požadavky:

znalost předpisů z oblasti veřejného práva (zejména zákona o obcích, zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o dani z přidané hodnoty); vítána praxe v oblasti rozpočtu a ekonomických analýz ve veřejné správě; orientace v oblasti správy majetku (technické znalosti); ovládání výpočetní techniky na uživatelské úrovni; samostatnost; odpovědnost; komunikativnost

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického směru

Platová třída

10. platová třída (21.260 – 31.240 Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.