Kontrolor(ka)/auditor(ka)

Nabídka volného pracovního místa 27. 5. 2021 - 16. 6. 2021
Druh práce výkon kontrolní a auditní činnosti – doba určitá, zástup za MD a RD
Odbor magistrátu Interního auditu a kontroly
Termín pro podání přihlášky 15.06.2021 VÍCE

výkon kontrolní a auditní činnosti – doba určitá, zástup za MD a RD

Pracovní náplň

samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti; provádění hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému; provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu územně členěného statutárního města; koordinace kontrolního týmu; sestavování návrhů programů kontrolních akcí; zpracování protokolů a zpráv z provedených kontrolních akcí; zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly

Jiné požadavky:

podmínkou je dobrá znalost a praktická aplikace zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění; aktivní znalost práce s PC; samostatnost; odpovědnost; komunikativnost; dobrá znalost českého jazyka
výhodou je orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 255/2012 Sb. o kontrole,
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 235/2004 Sb., o DPH, č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách; orientace ve vyhláškách MFČR, a to č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., znalost Českých účetních standardů č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – výhodou ekonomické nebo právní zaměření

Platová třída

11. platová třída (22.980,- Kč – 33.790,- Kč) podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce