Koordinátor/ka územního plánování

Nabídka volného pracovního místa 4. 10. 2021 - 21. 10. 2021
Druh práce referent/ka státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor/ka
Odbor magistrátu Územního plánování a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 20.10.2021 VÍCE

referent/ka státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – koordinátor/ka

Pracovní náplň

koordinuje a usměrňuje výkon státní správy na úseku vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů pro účely územního a stavebního řízení; komplexně zpracovává koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska; vykonává metodickou, konzultační a poradenskou činnost pro žadatele o územní rozhodnutí nebo stavební povolení

Jiné požadavky:

znalost práce na PC (MS Ofiice), komunikační schopnosti, orientace v projektové dokumentaci staveb pro územní a stavební řízení

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání – technický směr

Platová třída

10. platová třída (19.730, – Kč – 28.920, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.