Koordinátor pro kulturu

Nabídka volného pracovního místa 7. 4. 2021 - 27. 4. 2021
Druh práce komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok
Odbor magistrátu Kultury a volnočasových aktivit
Termín pro podání přihlášky 26.04.2021 VÍCE

komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok

Pracovní náplň

podílí se na tvorbě a realizaci strategických dokumentů města za oblast kultury; dohlíží na naplňování Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (SMO); zajišťuje komplexní koordinaci realizace akčního plánu v návaznosti na schválenou Koncepci rozvoje kultury SMO; spolupracuje na tvorbě koncepčních dokumentů v oblasti kulturních a kreativních odvětví (dále jen KKO) na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, je kontaktní osobou za oblast KKO v Ostravě; zprostředkovává pravidelnou komunikaci a předávání informací napříč kulturní scénou Ostravy a mezi kulturní scénou a městem; zajišťuje propagaci a medializaci aktivit, které při naplňování koncepce probíhají; vyhledává vnější finanční zdroje a možnosti čerpání dotací a grantů v oblasti kultury; zajišťuje organizování seminářů na téma psaní žádostí o grantovou podporu jak z lokálních, tak externích zdrojů; zabezpečuje úkoly související s pracovním zařazením a vykonávanou činností dle pokynu vedoucí odboru

Jiné požadavky:
minimálně 3 roky praxe v oblasti projektového řízení, zkušenosti se strategickým managementem

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – výhodou obor management v kultuře, produkce, marketing kultury

Platová třída

11. platová třída (22.980,- Kč – 33.790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.