Manažer/ka projektů

Nabídka volného pracovního místa 13. 3. 2023 - 4. 4. 2023
Druh práce projektový manažer/projektová manažerka
Odbor magistrátu Sociálních věcí a zdravotnictví
Termín pro podání přihlášky 03.04.2023 VÍCE

projektový manažer/projektová manažerka

Pracovní náplň

monitoring možností získávání finančních prostředků z externích zdrojů (sledování vyhlašovaných výzev) a provázání těchto zdrojů s přípravou projektů; podíl na tvorbě a přípravě projektových záměrů, kde je odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizátorem, nositelem či partnerem; koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace, s realizací projektů spolufinancovaných nejen z externích zdrojů a se závěrečným vyhodnocením čerpání podpory; vedení projektového týmu a koordinace činností všech subjektů zapojených do přípravy a realizace projektů; u příspěvkových organizací (v gesci odboru) podíl na přípravě materiálů pro jednání rady města a zasedání zastupitelstva města (informace o přípravě projektu, podání žádosti o podporu/dotaci, přijetí podpory/dotace a ukončení projektu)

Jiné požadavky:

zkušenosti s projektovým řízením, s realizací projektů a čerpáním dotací z fondů EU; znalost užívání informačních a komunikačních technologií (MS Office 365 a afinita k IT systémům); schopnost samostatné i týmové práce; pro klientský přístup; spolehlivost; předpokladem jsou výborné organizační, komunikační a manažerské dovednosti

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Platová třída

11. platová třída (25.280, – Kč – 37.170, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu