Manažer projektů v oblasti školství

Nabídka volného pracovního místa 4. 6. 2021 - 23. 6. 2021
Druh práce specialista podpory a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání
Odbor magistrátu Školství a sportu
Termín pro podání přihlášky 22.06.2021 VÍCE

specialista podpory a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání

Pracovní náplň

zajišťování komplexní koordinace přípravy a realizace projektů, programů nebo podpory v oblasti školství a vzdělávání v souladu se stanovenými pravidly; zajištění, příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce; řízení a koordinace projektů v oblasti školství a vzdělávání; poskytování metodické pomoci

Jiné požadavky:

všeobecný přehled o ustanoveních zákonů: č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; praxe v oblasti projektového řízení; orientace v dotační politice EU; zkušenosti se strategickým plánováním a přípravou projektů čerpajících dotace z externích zdrojů výhodou; užívání informačních technologií; schopnost samostatné i týmové práce; spolehlivost; výborné organizační a komunikační dovednosti; dobrá znalost AJ

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Platová třída

11. platová třída (22.980,- Kč – 33.790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce