O nás

Magistrát města Ostravy

Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města zařazení do magistrátu. Magistrát města se člení na 21 odborů, které zřídila rada města.

Postavení odboru mají i odborné útvary magistrátu města s jiným názvem než odbor (útvar, úřad, archiv). Funkci zaměstnavatele plní vůči všem zaměstnancům magistrátu, s výjimkou zaměstnanců městské policie, tajemník magistrátu. Tajemník zajišťuje zejména řešení pracovněprávní problematiky a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a koordinuje činnost jednotlivých odborů. Odbory zajišťují prostřednictvím vedoucích odborů svěřené úkoly na úseku státní správy a samosprávy.

Pracujte pro Ostravu!

Přidejte se k nám!

Volná pracovní místa

Více o Ostravě na https://www.ostrava.cz/cs