Personální a platová agenda

Nabídka volného pracovního místa 20. 6. 2022 - 12. 7. 2022
Druh práce pracovník/pracovnice pro personální a platovou agendu
Odbor magistrátu Platový a personální
Termín pro podání přihlášky 11.07.2022 VÍCE

pracovník/pracovnice pro personální a platovou agendu

Pracovní náplň

zabezpečování administrativní činnosti personálního a platového oddělení včetně spisové služby; podílení se na zajišťování personální a platové agendy zaměstnanců statutárního města Ostravy, procesu výběrových řízení, vyhodnocování kolektivní smlouvy, administraci agendy sociálního fondu; administrace a vyúčtování nákladů na platy a odměny v rámci realizovaných projektů; zpracovávání podkladů pro platovou a finanční účtárnu; vystavování faktur, limitovaných příslibů a objednávek v systému Ginis; kontrola věcné správnosti došlých faktur

Jiné požadavky:

znalost zákoníku práce a procesů personální a platové agendy; orientace v zákoně o obcích a v zákoně o úřednících; výhodou jsou zkušenosti s informačními systémy VEMA, GINIS a e-Spis; dále požadujeme kultivovaný ústní a písemný projev, komunikativnost, samostatnost, ale i týmovost, znalost práce na PC – MS Word a Excel

Kvalifikace

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platová třída

9. platová třída (19.730, – Kč – 28.920, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu