Pracovník/pracovnice úseku územních řízení

Nabídka volného pracovního místa 12. 11. 2021 - 2. 12. 2021
Druh práce výkon správních činností obecného stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
Odbor magistrátu Územního plánování a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 02.12.2021 VÍCE

výkon správních činností obecného stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Pracovní náplň

vydávání územních rozhodnutí nebo územních souhlasů, není-li ve stavebním zákoně stanoveno jinak; vydávání společných povolení; vykonávání dalších činností podle stavebního zákona

Jiné požadavky:

znalost předpisů z oblasti veřejného práva (zejména správní řád, stavební zákon včetně prováděcích předpisů, liniový zákon, zákon o obcích, zákon o vyvlastnění); vítána je praxe v oboru při vedení správních řízení; ovládání výpočetní techniky na uživatelské úrovni

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – obor stavební, architektonický nebo právní

Platová třída

11. platová třída podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.