Pracovník – vodohospodářská evidence

541/2020
Nabídka volného pracovního místa 7. 5. 2020 - 29. 5. 2020
Druh práce Odborný pracovník pro vodohospodářskou evidenci.
Odbor magistrátu Ochrany životního prostředí
Termín pro podání přihlášky 28.05.2020 VÍCE

Odborný pracovník pro vodohospodářskou evidenci.

Pracovní náplň

Zajišťování odborných agend výkonu státní správy nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku na úseku vodního hospodářství včetně vodohospodářského stavebního úřadu, spisová služba odboru ochrany životního prostředí.

Kvalifikace

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Platová třída

7. platová třída (16 980,- Kč – 24 780,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.