Odborník na stavební zákon

Nabídka volného pracovního místa 30. 3. 2021 - 21. 4. 2021
Druh práce referent státní správy – pracovník pro vyvlastňovací, odvolací řízení a přezkumy
Odbor magistrátu Územního plánování a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 20.04.2021 VÍCE

referent státní správy – pracovník pro vyvlastňovací, odvolací řízení a přezkumy

Pracovní náplň

výkon správních činností obecného stavebního úřadu na úseku odvolacích řízení a přezkumů; výkon správních činností v působnosti vyvlastňovacího úřadu; vedení správních řízení – odvolání, přezkumy (není-li v zákoně stanoveno jinak) a výkon dalších činností podle stavebního zákona; zajišťování vyvlastňovacích řízení

Jiné požadavky:

znalost předpisů z oblasti veřejného práva (zejména správní řád, stavební zákon včetně prováděcích předpisů, zákon o obcích, zákon o vyvlastnění); praxe v oboru při vedení správních řízení; ovládání výpočetní techniky na uživatelské úrovni

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – obor stavebního, architektonického nebo právního směru

Platová třída

11. platová třída (22.980,- Kč – 33.790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu