Referent – aplikace územního plánu

608/2020
Nabídka volného pracovního místa 20. 5. 2020 - 9. 6. 2020
Druh práce Referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - aplikace územního plánu
Odbor magistrátu Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 08.06.2020 VÍCE

Referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - aplikace územního plánu

Pracovní náplň

Posuzování projektové dokumentace staveb z hlediska územního plánu, urbanismu a architektury, zpracování závazných stanovisek pro řízení vedená stavebními úřady, zajišťování podkladů stanovisek z hlediska územního plánu pro jednotlivé odbory magistrátu, samosprávu města a jiné orgány veřejné moci.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – obor architektura, urbanismus, městské inženýrství, stavebnictví.

Platová třída

11. platová třída (22 980,- Kč – 33 790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.