Referent/ka evidence a převodu nemovitostí

Nabídka volného pracovního místa 13. 9. 2022 - 11. 10. 2022
Druh práce referent/referentka oddělení evidence a převodu nemovitostí
Odbor magistrátu Majetkový
Termín pro podání přihlášky 10.09.2022 VÍCE

referent/referentka oddělení evidence a převodu nemovitostí

Pracovní náplň

komplexní zajišťování agendy spojené s hospodařením s majetkem obce (nabývání, prodej, směna, nájem, zástav a dalších jiných forem dispozic s tímto majetkem) a všech úkonů spojených s touto agendou; samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem obce; metodické usměrňování části obce na úseku správy majetku

Jiné požadavky:

znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích; orientace v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí; dobrá znalost práce na PC

Kvalifikace

vyšší odborné vzdělání nebo střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

Platová třída

9. platová třída (21.710, – Kč – 31.820, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu