Referent/ka průmyslových zón

Nabídka volného pracovního místa 20. 6. 2022 - 8. 7. 2022
Druh práce Referent/referentka průmyslových zón
Odbor magistrátu Majetkový
Termín pro podání přihlášky 07.07.2022 VÍCE

Referent/referentka průmyslových zón

Pracovní náplň

zajišťování komplexního výkonu samosprávy v rámci nabývání a prodeje strategického majetku s fyzickými osobami, právnickými osobami, s pozemkovým fondem a právními subjekty hospodařícími s majetkem ČR; komplexní zajišťování podkladů týkajících se nemovitostí, nabývacích titulů, listů vlastnictví, geometrických plánů, znaleckých posudků, uzavírání smluvních vztahů, zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí

Jiné požadavky:

dobrá znalost právních předpisů: zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů; znalost práce na PC; flexibilita; schopnost koordinovat činnosti spojené s prodejem a převodem strategického nemovitého majetku v průmyslových a rozvojových zónách; komunikační dovednosti (jednání s katastrálními úřady, investory apod.)

Kvalifikace

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou – výhodou technické zaměření

Platová třída

9. platová třída (19.730, – Kč – 28.920, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu