Referent/ka věcných břemen

Nabídka volného pracovního místa 9. 7. 2021 - 29. 7. 2021
Druh práce
Odbor magistrátu Majetkový
Termín pro podání přihlášky 28.07.2021 VÍCE

Pracovní náplň

komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zástav, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem; samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem obce; metodické usměrňování části obce na úseku správy majetku

Jiné požadavky:

znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, orientace v právních předpisech: zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zák. č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; dobrá znalost práce na PC

Kvalifikace

vyšší odborné vzdělání nebo střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou – výhodou stavební zaměření

Platová třída

9. platová třída (19.730,- Kč – 28.920,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce