Referent oddělení ekonomického

589/2020
Nabídka volného pracovního místa 19. 5. 2020 - 8. 6. 2020
Druh práce Referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí
Odbor magistrátu Majetkový
Termín pro podání přihlášky 05.06.2020 VÍCE

Referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí

Pracovní náplň

Zaměstnanec zajišťuje činnosti související s majetkem města, uzavírání smluv o nabývání a pozbývání majetku, přebírání dokončených investičních akcí města a městských obvodů do majetku města, zavádění do účetní a operativní evidence majetku pořízený majetek včetně všech administrativních a ekonomických úkonů s tím spojených a předávání majetku správcům a provozovatelům.

Kvalifikace

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou.

Platová třída

9. platová třída (19 730,- Kč – 28 920,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.