Referent průmyslových zón

587/2020
Nabídka volného pracovního místa 19. 5. 2020 - 5. 6. 2020
Druh práce Referent průmyslových zón
Odbor magistrátu Majetkový
Termín pro podání přihlášky 04.06.2020 VÍCE

Referent průmyslových zón

Pracovní náplň

Veškeré majetkoprávní úkony týkající se nemovitého majetku ve správních hranicích příslušných městských obvodů, průmyslových a rozvojových zón ve vlastnictví SMO na území MS kraje, zpracování materiálů předkládaných orgánům města včetně návrhů příslušných smluv, metodické usměrňování městských obvodů na úseku majetkové správy, komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, zastavování, prodeje, směny, výpůjčky, darování, právo stavby, zřizování věcných břemen a služebností popř. jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly, příprava materiálů orgánům města.

Kvalifikace

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Platová třída

9. platová třída (19 730,- Kč – 28 920,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.