Referent sdruženého nákupu

797/2020
Nabídka volného pracovního místa 25. 6. 2020 - 15. 7. 2020
Druh práce Referent oddělení sdruženého nákupu
Odbor magistrátu Veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín pro podání přihlášky 14.07.2020 VÍCE

Referent oddělení sdruženého nákupu

Pracovní náplň

Komplexní činnosti spojené se správou systému sdruženého nákupu – analýza nákupních potřeb městských organizací; sledování jejich vybraných nákladů; vyhodnocování jejich nákupů; zajišťování podkladů pro přípravu centralizovaných veřejných zakázek; poskytování metodické konzultace a poradenství v oblasti sdruženého nákupu, v oblasti evidence objednávek, zveřejňování smluv a objednávek v Registru smluv a obsluhy SW nástroje Nákupní portál; spolupráce na tvorbě a interpretaci analýz a reportů efektivnosti systému sdružených nákupů pro vedení SMO.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Platová třída

10. platová třída (21 260,- Kč – 31 240,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.