Referent stavebního úřadu

1692/2019
Nabídka volného pracovního místa 28. 11. 2019 - 18. 12. 2019
Druh práce výkon správních činností obecného stavebního úřadu na úseku odvolacích řízení a přezkumů - výkon správních činností v působnosti vyvlastňovacího úřadu
Odbor magistrátu Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 17.12.2019 VÍCE

výkon správních činností obecného stavebního úřadu na úseku odvolacích řízení a přezkumů - výkon správních činností v působnosti vyvlastňovacího úřadu

Pracovní náplň

Vedení správních řízení – odvolání, přezkumy (není-li v zákoně stanoveno jinak) a výkon dalších činností podle stavebního zákona, zajišťování vyvlastňovacích řízení.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.

Platová třída

11. platová třída (21 480,- Kč – 32 290,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.