Referent – schvalování TZ vozidel

534/2020
Nabídka volného pracovního místa 7. 5. 2020 - 27. 5. 2020
Druh práce Schvalování technické způsobilosti vozidel, dovozy vozidel
Odbor magistrátu Dopravně správních činností
Termín pro podání přihlášky 26.05.2020 VÍCE

Schvalování technické způsobilosti vozidel, dovozy vozidel

Pracovní náplň

Výkon státní správy na úseku schvalování technické způsobilosti, dovozu vozidel a evidence silničních vozidel včetně řízení o přestupcích při neplnění podmínek zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání – zaměření dopravní, technické, veřejná správa.

Platová třída

10. platová třída (21 260,- Kč – 31 240,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.