Referent – technická způsobilost vozidel

1680/2019
Nabídka volného pracovního místa 26. 11. 2019 - 13. 12. 2019
Druh práce schvalování technické způsobilosti vozidel
Odbor magistrátu Dopravně správních činností
Termín pro podání přihlášky 12.12.2019 VÍCE

schvalování technické způsobilosti vozidel

Pracovní náplň

Provádí kontrolu správnosti předložených dokladů k registraci vozidla, vykonává samostatné práce administrativní a odborné povahy v registru vozidel a zabezpečuje elektronické zpracování dat k vozidlu, jejich vlastníkům a provozovatelům, vede registr historických a sportovních vozidel.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání – zaměření dopravní, technické, veřejná správa

Platová třída

10. platová třída (19 760,- Kč – 29 740,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.