Referent územního plánování

1681/2019
Nabídka volného pracovního místa 26. 11. 2019 - 13. 12. 2019
Druh práce referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – aplikace územního plánu
Odbor magistrátu Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 12.12.2019 VÍCE

referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – aplikace územního plánu

Pracovní náplň

Posuzování projektové dokumentace staveb z hlediska územního plánu, urbanismu a architektury, zpracování závazných stanovisek pro řízení vedená stavebními úřady, zajišťování podkladů stanovisek z hlediska územního plánu pro jednotlivé odbory magistrátu, samosprávu města a jiné orgány veřejné moci.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – obor architektura, urbanismus, městské inženýrství

Platová třída

11. platová třída (21 480,- Kč – 32 290,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.