Referent územního plánování

770/2020
Nabídka volného pracovního místa 24. 6. 2020 - 13. 7. 2020
Druh práce Referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – specialista pro urbanistickou koncepci
Odbor magistrátu Územního plánování a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 10.06.2020 VÍCE

Referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování – specialista pro urbanistickou koncepci

Pracovní náplň

Vytváření koncepcí urbanistických řešení včetně veřejné infrastruktury měst a obcí; zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně grafických znázornění; příprava odborných podkladů pro samosprávné jednání města; zpracovávání podkladů návrhů na změny územně plánovací dokumentace, územních studií a podkladů pro tvorbu ÚAP.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, obor architektura, urbanismus, městské inženýrství.

Platová třída

11. platová třída (22 980,- Kč – 33 790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.