Schvalování technické způsobilosti vozidel

Nabídka volného pracovního místa 4. 1. 2022 - 25. 1. 2022
Druh práce Schvalování technické způsobilosti vozidel
Odbor magistrátu Dopravně správních činností
Termín pro podání přihlášky 24.01.2022 VÍCE

Schvalování technické způsobilosti vozidel

Pracovní náplň

posuzování a schvalování technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla včetně provedených změn

Jiné požadavky:

velmi dobrá znalost zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů; zkouška zvláštní odborné způsobilosti v dané oblasti výhodou; velmi dobrá znalost práce na PC; řidičské oprávnění skupiny B

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání – zaměření dopravní, technické, veřejná správa

Platová třída

10. platová třída (21.260 – 31.240 Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu