Sekretářka odboru – doba určitá

1457/2020
Nabídka volného pracovního místa 10. 11. 2020 - 26. 11. 2020
Druh práce Sekretariát odboru - zástup za mateřskou, rodičovskou dovolenou
Odbor magistrátu Školství a sportu
Termín pro podání přihlášky 25.11.2020 VÍCE

Sekretariát odboru - zástup za mateřskou, rodičovskou dovolenou

Pracovní náplň

Koordinace sekretářských, administrativně-technických prací, provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, např. vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců, a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.

Kvalifikace

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Platová třída

7. platová třída (16 980 – Kč – 24 780,- Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.