Sekretářka

987/2020
Nabídka volného pracovního místa 31. 7. 2020 - 17. 8. 2020
Druh práce Sekretářka vedoucího odboru + dílčí platové a personální agendy
Odbor magistrátu Platový a personální
Termín pro podání přihlášky 14.08.2020 VÍCE

Sekretářka vedoucího odboru + dílčí platové a personální agendy

Pracovní náplň

Komplexní zajišťování spisové služby, zabezpečení archivace dokumentů odboru, vedení docházkového systému odboru, zajišťování personální inzerce na personálních portálech a intranetu, spolupráce s oddělením marketingu, zajišťování agendy výběrových řízení v době zástupu referenta VŘ.

Kvalifikace

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Platová třída

8. platová třída (18 300, – Kč – 26 830,- Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.