Sociální pracovník

1456/2020
Nabídka volného pracovního místa 10. 11. 2020 - 27. 11. 2020
Druh práce Sociální pracovník
Odbor magistrátu Sociálních věcí a zdravotnictví
Termín pro podání přihlášky 26.11.2020 VÍCE

Sociální pracovník

Pracovní náplň

Sociální pracovník sociálně – právní ochrany dětí, agenda náhradní rodinné péče, vykonává funkci opatrovníka a kolizního opatrovníka dítěte, analyzuje a koordinuje činnost jednotlivých subjektů při péči o ohrožené dítě, zajišťuje výkon pohotovosti při poskytování okamžité pomoci ohroženým dětem, spolupracuje s partnerskými organizacemi.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, § 110 odst. 4 písm. b).

Platová třída

11. platová třída (22 980,- Kč – 33 790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.