Sociální pracovník – projekt

Nabídka volného pracovního místa 31. 7. 2020 - 17. 8. 2020
Druh práce Sociální pracovník projektu - oblast bydlení
Odbor magistrátu Sociálních věcí a zdravotnictví
Termín pro podání přihlášky 17.08.2020 VÍCE

Sociální pracovník projektu - oblast bydlení

Pracovní náplň

Sociální pracovník v rámci projektu provádí odbornou činnost spočívající v přímé práci s klienty, v různé míře a intenzitě podpory.
Dále pak:
• poskytuje základní a odborné sociální poradenství a provádí přímou sociální práci s jednotlivci a rodinami v krizových situacích, včetně poskytování krizové intervence,
• poskytuje soustavnou sociální pomoc v přímém styku s jednotlivci nebo rodinami, které obývají krizové či sociální byty,
• pracuje se zabydlenými domácnostmi, aby se jejich sociální dovednosti zvýšily,
• zprostředkovává zabydleným domácnostem návazné služby v okolí bytu a pomáhá jim řešit jejich životní situaci, s primárním nastavením stabilizace jejich bytové situace,
• zajišťuje spolupráci se sousedstvím bytu zařazeného do projektu,
• informuje zabydlené domácnosti o možných rizicích spojených s jejich chováním,
• zpracovává administrativu a dokumentaci související s přímou prací se zabydlenými domácnostmi,
• spolupracuje s evaluátorem projektu v oblasti poskytované sociální práce.

Kvalifikace

Splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Platová třída

10. platová třída (21 260 Kč – 31 240 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; spolupráci s významnou institucí veřejné správy na realizaci systémového projektu; dovolená 5 týdnů, 3 dny sick days; roční bonus v programu kafeterie; příspěvek na stravné.