Specialista a manažer projektů

540/2020
Nabídka volného pracovního místa 7. 5. 2020 - 29. 5. 2020
Druh práce Specialista podpory a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání, hlavní manažer projektu MAP ORP Ostrava II – doba určitá.
Odbor magistrátu Školství a sportu
Termín pro podání přihlášky 28.05.2020 VÍCE

Specialista podpory a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání, hlavní manažer projektu MAP ORP Ostrava II – doba určitá.

Pracovní náplň

Zajišťování komplexní koordinace přípravy a realizace projektů, programů nebo podpory v oblasti školství a vzdělávání v souladu se stanovenými pravidly, zajištění, příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce, řízení a koordinace projektů v oblasti školství a vzdělávání, poskytování metodické pomoci, řízení a koordinace projektového týmu MAP ORP Ostrava II, komplexní koordinace realizace projektu MAP ORP II, včetně organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění v souladu se stanovenými pravidly ve vazbě na projekt MAP ORP Ostrava II, zodpovědnost za výkon vnitřního kontrolního systému v rámci projektu MAP ORP Ostrava II, zodpovědnost za realizaci projektu MAP ORP Ostrava II v souladu s harmonogramem projektu, finančním rozpočtem projektu, schválenými postupy, statuty a v souladu s platnou metodikou, řízení prací spojených realizací projektu v termínech dle projektu a harmonogramu projektu, zodpovědnost za podání žádosti na financování navazujících projektů ze strukturálních fondů EU.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.

Platová třída

11. platová třída (22 980, – Kč – 33 790,- Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.