Specialista strategického plánování

Nabídka volného pracovního místa 9. 7. 2021 - 29. 7. 2021
Druh práce
Odbor magistrátu Strategického rozvoje
Termín pro podání přihlášky 28.07.2021 VÍCE

Pracovní náplň

činnosti specialisty jsou směrovány do oblasti rozvoje města a metropolitní oblasti; aktivity souvisí v obecné rovině se strategickým plánováním pod značkou fajnOVA; konkrétněji je specialista zaměřen na oblasti rozvoje dotýkajících se spíše oblastí technických a technologických jako je energetika, mobilita, digitalizace, adaptační a mitigační opatření, bezuhlíkové hospodářství, hospodaření s odpady; specialista využívá nástrojů pro zajištění směru a konsensu rozvoje jako je komunikace se stakeholdery, zpracovávání a spoluvytváření koncepcí a analýz; organizačně zajišťuje platformy nutné ke konsensu; podílí se na projektech aplikačních i výměny zkušeností s tuzemskými i zahraničními partnery, a tyto projekty případně řídí a podílí se na zajištění spolufinancování z možných dotačních zdrojů

Jiné požadavky:

znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; znalost legislativy týkající náplně práce; náplní práce budou především aktivity rozvoj města (vč. strategického plánování pod značkou fajnOVA) s akcentem na oblasti organizace energetického managementu, mobility, digitalizace, modro-zelené infrastruktury, hospodaření s energiemi
a bezuhlíkového hospodářství

výhodou: praxe na obdobné pozici, resp. orientace ve výše uvedených oblastech; praxe v oblasti projektového řízení; praxe ve veřejné správě; orientace v dotační politice EU; zkušenosti se strategickým plánováním / zpracováním strategických / akčních / rozvojových plánů; zkušenosti s přípravou projektů čerpající finanční zdroje z externích zdrojů

podmínkou: aktivní znalost angličtiny; znalost práce s PC (MS Windows, Office); schopnost pečlivé samostatné tvůrčí práce, výborné organizační
a komunikační schopnosti jsou nutným předpokladem; řidičský průkaz sk. B

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – technického směru

Platová třída

11. platová třída (22.980, – Kč – 33.790, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.