Specialista marketingu

769/2020
Nabídka volného pracovního místa 24. 6. 2020 - 14. 7. 2020
Druh práce Specialista marketingu – doba určitá
Odbor magistrátu Strategického rozvoje
Termín pro podání přihlášky 13.07.2020 VÍCE

Specialista marketingu – doba určitá

Pracovní náplň

Aktivní marketingové činnosti v oblasti strategického rozvoje pro cílové skupiny občan, turista, podnikatel, investor; příprava a realizace marketingových kampaní; vyhledávání potenciálních zájemců a partnerů aktivit; marketingová komunikace strategických projektů města; příprava obsahové náplně, organizace a koordinace účasti města i marketingových partnerů města na zahraničních a tuzemských výstavách, veletrzích a podnikatelských akcích; příprava a realizace marketingových materiálů; podpora rozvoje města, příprava a realizace projektů; statistické informace, jejich sběr a vyhodnocování, zpracování zpráv.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání – ekonomický, humanitní, všeobecný směr, obor marketing výhodou.

Platová třída

10. platová třída (21 260, – Kč – 31 240,- Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.