Specialista přípravy

1497/2020
Nabídka volného pracovního místa 20. 11. 2020 - 9. 12. 2020
Druh práce Specialista přípravy a realizace dopravních a/ nebo pozemních staveb
Odbor magistrátu Investiční
Termín pro podání přihlášky 09.12.2020 VÍCE

Specialista přípravy a realizace dopravních a/ nebo pozemních staveb

Pracovní náplň

Komplexní příprava a realizace stavebních investičních akcí, dozorování průběhu realizace dopravních a/ nebo pozemních staveb, zajištění odstranění nedostatků v průběhu realizace a po dokončení, koordinace dodavatelů, účast na kontrolních dnech v rámci přípravy a realizace investic a přebírání prací, prověřování a zajištění úplnosti projektových dokumentací, rozpočtové zajištění investic a s nimi související projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy, spolupráce a řešení případných rozporů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi.

Koordinace zpracování odborných technických posudků a vypořádání majetkoprávních vztahů, příprava a uzavírání smluv a jejich změn, příprava nebo koordinace investičních záměrů a jejich následné vyhodnocení. Příprava výběrových řízení investičních akcí dle interní směrnice. Koordinace zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek a obchodních smluv, účast na jejich vyhodnocení, posuzování a vyhodnocování efektivnosti investic, včetně návrhů a opatření na změny. Zpracování materiálů pro jednání orgánů města, evidence a příprava podkladů pro zavedení investic do majetku města. Plnění dalších úkolů souvisejících se sjednaným druhem práce.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního směru nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu za předpokladu dosaženého vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru.

Platová třída

11. platová třída (22 980,- Kč – 33 790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.