Technický pracovník/technická pracovnice

Nabídka volného pracovního místa 16. 9. 2022 - 11. 10. 2022
Druh práce odborný pracovník/odborná pracovnice technické správy majetku
Odbor magistrátu Hospodářské správy
Termín pro podání přihlášky 10.10.2022 VÍCE

odborný pracovník/odborná pracovnice technické správy majetku

Pracovní náplň

zajišťování činností souvisejících s technickou správou movitého i nemovitého majetku; provádění fyzické kontroly majetku; zpracovávání podkladů pro plánované opravy budov a objektů s vazbou na finanční rozpočet; zajištění zpracování a doplňování pasportů budov a nebytových prostor; provádění fyzického a protokolárního předávání (přejímání) movitých i nemovitých věcí; navrhování využití spravovaného majetku; předávání informací o technickém stavu majetku; vydávání stanovisek jednotlivým odborům; vystavování objednávek; kontrola věcné a číselné správnosti faktur za materiál, práce a služby z vystavených objednávek a smluv; zajištění odstranění závad vyplývajících z revizí vyhrazených technických zařízení ve spravovaných objektech; provádění inventarizace majetku; administrace pojistných události

Jiné požadavky:

dobrá znalost MS Office (Word a Excel); čtení výkresové dokumentace; dobré komunikační schopnosti; praxe v psaní obchodní korespondence; flexibilita a schopnost operativního řešení oprav a havárií (včetně víkendů v případě nutnosti); znalost organizace činnosti při zajištění údržby a oprav objektů; výhodou znalost zákonů č. 458/2000 Sb. a 128/2000 Sb., orientace v Katastru nemovitostí případně v programu GINIS a e-Spis výhodou; schopnost týmové práce; řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Kvalifikace

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou – výhodou technické obory

Platová třída

9. platová třída (21.710, – Kč – 31.820, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu