Územně plánovací dokumentace

Nabídka volného pracovního místa 6. 3. 2023 - 4. 4. 2023
Druh práce pořizovatel/pořizovatelka územně plánovací dokumentace
Odbor magistrátu Územního plánování a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 03.04.2023 VÍCE

pořizovatel/pořizovatelka územně plánovací dokumentace

Pracovní náplň

vytváření koncepcí urbanistických řešení včetně veřejné infrastruktury měst a obcí; pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentace pro statutární město a přidružené obce s rozšířenou působností; zajišťování nezbytné agendy spojené s touto činností (proces pořizování, příprava materiálů do rady města a zastupitelstva atp.)

Jiné požadavky:

znalost předpisů z oblasti veřejného práva (zejména správní řád, stavební zákon, zákon o obcích, včetně souvisejících předpisů); afinita k informačním systémům a technologiím; výhodou je zvláštní odborná způsobilost a praxe v oboru územní plánování.

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – obor architektura, urbanismus, městské inženýrství, stavebnictví

Platová třída

11. platová třída (25.280, – Kč – 37.170, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu