Vedoucí odd. přípravy investic

1527/2019
Nabídka volného pracovního místa 22. 10. 2019 - 19. 11. 2019
Druh práce Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Odbor magistrátu Investiční
Termín pro podání přihlášky 18.11.2019 VÍCE

Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Pracovní náplň

Organizuje, řídí a kontroluje práci zaměstnanců v oddělení přípravy a realizace investic, odpovídá za činnost oddělení, provádí dohled nad přípravou a realizací staveb statutárního města Ostravy, koordinuje zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek a obchodních smluv, účast na jejich vyhodnocení, včetně návrhů a opatření na změny, předkládání materiálů pro jednání orgánů města, posuzování a vyhodnocování efektivnosti investic, provádí dohled a vyhodnocuje plnění oddělení v rámci kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy, předkládá výsledky hospodaření oddělení.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu s min. 5-ti letou praxí v oblasti investiční výstavby.

Platová třída

12. platová třída (23 270,- Kč – 34 970,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení a možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.