vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

23/2020
Nabídka volného pracovního místa 9. 1. 2020 - 3. 2. 2020
Druh práce vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Odbor magistrátu Investiční
Termín pro podání přihlášky 31.01.2020 VÍCE

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Pracovní náplň

Organizuje, řídí a kontroluje práci zaměstnanců v oddělení přípravy a realizace investic, odpovídá za činnost oddělení, provádí dohled nad přípravou a realizací staveb statutárního města Ostravy, koordinuje zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek a obchodních smluv, účast na jejich vyhodnocení, včetně návrhů a opatření na změny, předkládání materiálů pro jednání orgánů města, posuzování
a vyhodnocování efektivnosti investic, provádí dohled a vyhodnocuje plnění oddělení v rámci kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy, předkládá výsledky hospodaření oddělení.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Platová třída

12. platová třída (24 770,- Kč – 36 470,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení. Postupné přiznání osobního příplatku až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.