Vedoucí oddělení sportu

Nabídka volného pracovního místa 4. 6. 2021 - 23. 6. 2021
Druh práce vedoucí oddělení sportu – zabezpečování působnosti na úseku sportu
Odbor magistrátu Školství a sportu
Termín pro podání přihlášky 22.06.2021 VÍCE

vedoucí oddělení sportu – zabezpečování působnosti na úseku sportu

Pracovní náplň

komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok, vyžadující specializované postupy, s regionálním významem (území kraje, několika obcí), na jehož řešení se podílejí specializovaní odborníci; stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů

Jiné požadavky:

všeobecný přehled o ustanoveních zákonů: č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zkušenosti s řízením výhodou; orientace ve veřejné správě; užívání informačních technologií; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v projektovém řízení; schopnost samostatné i týmové práce; proaktivita; znalost sportovního prostředí výhodou

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Platová třída

11. platová třída (22.980,- Kč – 33.790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.