Vyvlastňovací, odvolací řízení a přezkumy

Nabídka volného pracovního místa 9. 6. 2022 - 1. 7. 2022
Druh práce referent/referentka státní správy – pracovník pro vyvlastňovací, odvolací řízení a přezkumy
Odbor magistrátu Územního plánování a stavebního řádu
Termín pro podání přihlášky 30.06.2022 VÍCE

referent/referentka státní správy – pracovník pro vyvlastňovací, odvolací řízení a přezkumy

Pracovní náplň

výkon správních činností obecného stavebního úřadu na úseku odvolacích řízení a přezkumů; výkon správních činností v působnosti vyvlastňovacího úřadu; vedení správních řízení – odvolání, přezkumy (není-li v zákoně stanoveno jinak) a výkon dalších činností podle stavebního zákona; zajišťování vyvlastňovacích řízení

Jiné požadavky:

znalost předpisů z oblasti veřejného práva (zejména správní řád, stavební zákon včetně prováděcích předpisů, zákon o obcích, zákon o vyvlastnění); výhodou je praxe v oboru při vedení správních řízení; uživatelská schopnost práce na PC

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – obor stavební, architektonický nebo právní

Platová třída

11. platová třída (22.980, – Kč – 33.790, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu